שמע רגע

לכן אמור אליהם כה אמר ה': על הדם תאכלו ועינכם תשאו אל גלוליכם ודם תשפוכו, והארץ תירשו?! עמדתם על חרבכם, עשיתן תועבה ואיש את אשת רעהו טמאתם, והארץ תירשו?! (יחזקאל ל"ג)

ליצירת קשר בסולידיות –